Wat geloven wij

Wij geloven..

De geest van God, de Heer rust op Mij, want de Heer heeft Mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden
om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan geketenden hun bevrijding.

Jesaja 61:1.