Voor wie

Jezus zegt in de bijbel (Mattheus 11:28): “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.”
Name
 • Depressies
 • Angsten
 • Occulte belasting
 • Trauma’s
 • Burnout en stress
 • Seksueel misbruik
 • Identiteitsproblemen
 • Bindingen
 • Psychiatrische stoornissen
 • Acute verslavingsproblematiek
 • Acute psychose
 • Verstandelijke beperking