Over ons

Home Over ons

Kernwaarden en missie

nieuws - kernwaarden - missie - mensen

Kernwaarden
vrijheid, persoonlijke groei, identiteit, Heilige Geest, liefde

Visie
Christenen in de vrijheid van Jezus Christus laten leven, zoals God elk mens persoonlijk bedoeld heeft. Dat mensen tot heelheid komen op gebieden waar herstel nodig is. Bijvoorbeeld bij klachten op psychisch, sociaal of emotioneel terrein. Ons uitgangspunt is het Woord van God en hoe Jezus zich laat kennen in de Bijbel, onder leiding van de Heilige Geest.

Missie
Hulp bieden aan mensen die op een gebied in hun leven vastlopen. Dit doen we door middel van:
1) het aanbieden van een persoonlijk gebeds- en bevrijdingstraject;
2) het geven van onderwijs; en
3) workshops op onze eigen locatie in Drachten, of op aanvraag ergens anders in Noord Nederland.

Mensen

Alle medewerkers bij Vrijheid en Herstel zijn mensen die God van harte liefhebben en daarnaast óók een grote bewogenheid hebben voor mensen in nood.

  • Alle medewerkers hebben zelf Gods vrijheid en herstel meegemaakt in hun eigen leven en zijn dus ervaringsdeskundigen.
  • Alle medewerkers hebben een pastorale achtergrond waarvan sommigen ook een hulpverleningsachtergrond.
  • Alle medewerkers zijn vrijwilligers en geven graag een deel van hun tijd aan Vrijheid en Herstel om u te kunnen dienen.

Veranderingen en zegen

Als bestuur kijken we vaak even achteruit wanneer we vooruit willen gaan. Dankbaar kijken we terug naar wat 10 jaar vrijheid en herstel heeft teweeggebracht bij cliënten en bij onze medewerkers. Dankbaar dat Jezus zoveel gebroken harten herstelt. Dankbaar dat altijd wordt voorzien in medewerkers, geld en voorzieningen. We ervaren het als een grote zegen dat we begin 2018 een nieuwe, grotere locatie hebben gekregen. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden en ruimte om te dienen.
En dat is hard nodig. We merken dat er erg veel nood is, waarbij we op dit moment een hele lange wachtlijst hebben. De groei in aantal medewerkers is er ook, echter de wachtlijst groeit sneller. Als bestuur en MT hebben we daarvoor maatregelen genomen en onderzoeken we mogelijkheden om de organisatie iets anders in te richten. Het MT wordt dan ook uitgebreid naar 4 personen. Paulien en Daisy gaan daarbij een aantal taken van Margreet en Thea overnemen. Graag willen we ook het bestuur uitbreiden naar 5 personen. We zijn nog in gesprek over de invulling hiervan. Daarbij komt dat we door de nieuwe privacy wetgeving intern en extern een aantal aanpassingen moeten doorvoeren. Dit wordt de komende periode verder uitgewerkt. Als bestuur en MT en medewerkers blijven we voortdurend in verwondering wat God ons heeft toevertrouwd en we ervaren het als een grote zegen. Veel leesplezier bij deze nieuwsbrief en wees gezegend!

Groet en een hele goede (vakantie) tijd,
Alle medewerkers, MT en bestuur