Anbi

Home Anbi

Omloop 42, 9201 CC Drachten.
Telefoon : 06-39600536
Stichting Vrijheid en Herstel is ANBI Erkend.
RSIN nummer: 818550375

Hier vindt u het jaarverslag van 2015: Jaarrekening 2015
Hier vindt u het jaarverslag van 2016: jaarrekening 2016
Hier vindt u het jaarverslag van 2017: Financieel verslag 2017 Vrijheid en Herstel
Hier vindt u het jaarverslag van 2018: Financieel verslag 2018 Vrijheid en Herstel
Hier vindt u het jaarverslag van 2019: Financieel verslag 2019 Vrijheid en Herstel

 

Wil je ons van harte ondersteunen? Gebruik hiervoor onze QR code en bepaal zelf waarmee je ons wilt helpen bij dit bijzondere werk.

Elke ANBI heeft een actueel beleidsplan, om aan te geven hoe bijdragen en giften worden besteed. Zo ook Stichting Vrijheid en Herstel. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de doelstelling van Vrijheid en Herstel wordt uitgevoerd. De hoofdlijnen van ons actuele beleidsplan staan hierna.

  • Onze werkzaamheden

Vrijheid en Herstel biedt vanuit een christelijke identiteit pastorale hulp aan mensen met psychische klachten. Het gebedspastoraat en bevrijdings-pastoraat nemen hierin een duidelijke plaats, zodat mensen vrijheid en herstel mogen ontvangen in gebieden waar ze zijn vastgelopen. Daardoor kunnen ze verder groeien in de bestemming die God voor hun leven klaar heeft liggen. Dit doen we door counselingsgesprekken, cursussen en verschillende werkvormen in groepen, zoals schilderen. 

Daarnaast ondersteunt Vrijheid en Herstel kerken door het geven van onderwijs en toerusting op het gebied van innerlijke genezing en bevrijding. Ook werkt Vrijheid en Herstel samen met andere christelijke hulpverleningsinstanties en wil hierbij onderscheidend en aanvullend zijn ten aanzien van de aangeboden begeleiding en behandeling.

  • Onze inkomsten

De beperkte begroting van Vrijheid en Herstel kent inkomsten uit de vrijwillige bijdragen van mensen hulp wordt geboden. Daarnaast wordt door mensen die Vrijheid en Herstel een warm hart toe dragen vrijwillige giften gegeven. Deze bijdragen stellen we erg op prijs en de komende tijd werken we aan de groei van onze vriendenkring. Hiervoor gebruiken we onze nieuwsbrief.

  • Onze uitgaven

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren, huren wij een aantal ruimtes in een gebouw in Drachten. Incidenteel huren we een andere locatie als dat nodig is voor de grootte van de groep of een toerusting. Verder bestaan onze uitgaven uit een vergoeding voor onkosten die onze medewerkers maken en incidenteel een vrijwilligersvergoeding.

  • Ons beheer van de inkomsten en uitgaven

Per jaar wordt de begroting door onze penningmeester in overleg met het managementteam opgesteld en vastgesteld door het bestuur. Maandelijks wordt bijgehouden of de inkomsten en de uitgaven passen binnen de begroting. Waar nodig vindt een aanpassing plaats.

Stichting Vrijheid en Herstel werkt met vrijwilligers. Zowel het bestuur als de medewerkers besteden hun tijd vrijwillig om het werk mogelijk te maken. In totaal werken zo’n 40 personen mee binnen de stichting. We zijn hier als stichting heel blij mee. Daar waar we incidenteel een groter beroep op vrijwilligers doen dan we redelijkerwijs mogen verwachten, bestaat de mogelijkheid om een vrijwillersvergoeding te verstrekken. De hoogte hiervan valt binnen de kaders die de Belastingdienst hiervoor geeft. Daar waar vrijwilligers onkosten maken voor Vrijheid en Herstel vergoeden wij die.

Het afgelopen seizoen heeft stichting Vrijheid en Herstel zich verder ontwikkeld in begeleiding en professionaliteit. De getuigenissen van deelnemers aan trajecten, groepen en cursussen zijn indrukwekkend. Een aantal daarvan vinden jullie op deze website.

Deelnemers groeiden persoonlijk en vonden vrijheid en hun identiteit.  We zijn onder de indruk van wat de Heilige Geest in levens doet. Telkens opnieuw ervaren we dat Hij nabij is in de mooie en verdrietige momenten. In deze nabijheid ligt een sleutel voor vrijheid en herstel.

De focus lag op de individuele trajecten (enkele tientallen), vrouwengroepen (3 groepen) én de cursussen (2 van 6 avonden). Het bestuur heeft met het managementteam de kernwaarden, visie en missie omschreven. Deze zijn voor het nieuwe seizoen vertaald in concrete doelen en acties. Een voorbeeld van zo’n concrete actie is dat we deelnemers die klaar zijn met hun traject inmiddels vragen naar hun ervaringen én of ze ‘vriend van Vrijheid en Herstel’ willen worden.

Als team zijn we gestart met toerusting en intervisie in maandelijkse bijeenkomsten. We zijn blij dat we het team ook mochten uitbreiden met nieuwe counselors en cursusleiders. Op die manier kunnen we de bediening van Vrijheid en Herstel vergroten. 

Het bestuur