Contact

Home Contact

Bezoekadres Stichting Vrijheid en Herstel

Omloop 42, 9201 CC Drachten.
Telefoon : 06-39600536 (maandag van 11:00 – 12.00).
Stichting Vrijheid en Herstel is ANBI Erkend.

Hier vindt u het jaarverslag van 2015: Jaarrekening 2015
Hier vindt u het jaarverslag van 2016: jaarrekening 2016

Toelichting op jaarverslag 2016
Financieel gezien is 2016 een goed jaar geweest voor stichting Vrijheid en Herstel. Een ruim positief resultaat. Hierdoor hebben we de reserves iets verder kunnen laten toenemen. Een feit blijft dat wij als stichting helemaal afhankelijk zijn van giften. Daarom willen wij u, als degenen die mede voor de inkomsten hebben gezorgd, daar hartelijk dank voor zeggen. Een deel van de giften is afkomstig van vrienden van de stichting. Dit deel is in 2016 iets afgenomen. Dit wordt ruimschoots goed gemaakt door de toegenomen
giften van cliënten. Als bestuur ervaren we nu al 9 jaar dat God altijd voorziet in voldoende middelen. In het verslag van 2016 en ook van 2015 kunt u lezen hoe de giften worden gebruikt.
De middelen worden hoofdzakelijk aangewend voor de huur van de locatie, scholing van onze medewerkers en ter ondersteuning van de activiteiten. Ook ontvangen enkele medewerkers een vrijwilligersvergoeding.
De gelden die gereserveerd worden zien we als een noodzakelijke reservering voor de komende jaren. Verwacht wordt dat we de komende jaren naar een andere locatie zullen moeten verhuizen. Reden hiervan is de looptijd van het huurcontract en de plannen van de eigenaar met de locatie. Daarnaast merken we een groei in cliënten en activiteiten waardoor de beschikbaarheid van de voorzieningen niet altijd toereikend is
Al met al zijn we erg dankbaar dat we jaarlijks met de financiële middelen alle activiteiten kunnen bekostigen en onze cliënten hulp kunnen bieden.

Wij willen u graag uitnodigen de balans en het resultaatoverzicht door te lezen en te bestuderen. Als u hier dan vragen over hebt, kunt u deze natuurlijk stellen. Dit kan via admin@vrijheidenherstel.nl ter attentie van onze penningmeester.

Het bestuur

anbi

Vul het contactformulier in

Voornaam*

Achternaam*

e-mailadres: (verplicht)

Onderwerp/vraag:

bericht/vraag:

Locatie vrijheid en herstel

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]